PANEVĖŽIO DAILĖ ALYTUJE

Bilietai: Įėjimas laisvas

Parodas Alytaus miesto teatre galite apžiūrėti kiekvieną trečiadienį 11-17 val. ir renginių metu.

Šių metų pradžioje (vasario-kovo mėn.) Panevėžio miesto Dailės ir Panevėžio fotografijos galerijose, pirmą kartą abiejų miestų pastarųjų laikų istorijoje, vyko Alytaus menininkų (vizualaus meno kūrėjų) kūrybos pristatymas. Aukštaitijos sostinės pagrindinėse parodinėse erdvėse buvo surengtos reikšmingiausio, nuo 2011 m. Dzūkijos sostinėje VšĮ „EGARTA“ vykdomo tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2015“, metinės apžvalginės (lydimosios) Alytaus menininkų parodos. Šio projekto autoriaus ir vadovo dail. Evaldo Griniaus inicijuota idėja surengti atitinkamą Panevėžio menininkų parodą Alytuje susilaukė pritarimo.

Pasiūlymui pritardamas Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas dail. Tomas Rudokas, savo pasisakyme Alytaus menininkų parodos Panevėžio miesto Dailės galerijoje atidarymo metu, šį renginį pavadinęs „pirmąja kregžde“ išreiškė viltį, kad VšĮ „EGARTA“vadovo dail. Evaldo Griniaus iniciatyva duos pradžią abiejų šalies regionų menininkų tolimesniam bendradarbiavimui.

Po devynių mėnesių sumanymas sėkmingai realizuojamas…

Šį ketvirtadienį, lapkričio 24 d., 17 val., Alytaus miesto teatro parodinėse erdvėse atidaroma paroda „Panevėžio dailė Alytuje“. Skambus ir apibendrinantis pavadinimas yra tikrai neatsitiktinis – pirmą kartą Alytuje pristatoma tokia plati įvairovė Panevėžio menininkų darbų. Ši ekspozicija aprėpia ir atspindi šiuo metu Aukštaitijos sostinėje vykstančius meninius procesus. Naujai atidaromoje parodoje eksponuojami 20 autorių tapybos, grafikos, keramikos, skulptūros ir fotografijos darbai.

Didžioji dalis šios skirtingų kartų parodos autorių yra pripažinti menininkai, kurių darbai eksponuojami miesto, šalies ir tarptautinėse parodose, publikuojami monografijose, kataloguose, yra svarbūs šalies dailės kontekste. Autorių ir jų darbų gausa išryškina tradicinio ir moderniojo meno sandūrą, skirtingoms menininkų kartoms aktualias idėjas ir temas, leidžia juos geriau pažinti kaip kūrėjus, patirti plačią žanrų ir stilių įvairovę…

Parodos dalyviai: Ramūnas Grikevičius (tapyba), Osvaldas Juška (tapyba), Sigitas Laurinavičius (tapyba), Edvinas Klimas (tapyba), Artūras Stančikas (tapyba), Girmantas Rudokas (grafika), Jolanta Rudokienė (grafika), Mindaugas Breiva (tapyba), Diana Rudokienė (tapyba), Tomas Rudokas (tapyba), Vydmantas Mačiulis (tapyba), Rūta Povilaitytė (tapyba), Egidijus Radvenskas (keramika), Vytautas Tallat-Kelpša (skulptūra), Juozas Lebednykas (skulptūra), Jūratė Kirtiklytė (grafika), Marija Šileikaitė-Čičirkienė (fotografija), Evaldas Ivanauskas (fotografija), Andrius Repšys (fotografija).

Organizatorių informacinis pranešimas

© VšĮ „EGARTA“, 2016                                                                                                                      © LDS Panevėžio skyrius, 2016