Socialinio meno projektai

Žmogus yra beribis:
jis didelis kaip pasaulis,
nes jame – visas pasaulis. A. Fransas

Teatre vykdomų socialinio meno projektų tikslas – meninės raiškos priemonėmis padėti žmogui integruotis į visuomenę, tapti sveikesniam ir jaustis saugesniam. Siekiame prisidėti prie naujo požiūrio į atskirtas socialines grupes formavimo, padėti visuomenei adekvačiau priimti socialines grupes. Taip pat stiprinti bendradarbiavimą tarp skirtingų socialinių grupių, grindžiamą meninės savirealizacijos, pagalbos, pagarbos ir tarpusavio supratimo principais.

Tikime, kad teatras sujungia, suteikia patirties, gebėjimų suprasti aplink esančius žmones, mus supantį pasaulį. Mums svarbiausia – dalyvauti procese, kuris leidžia išreikšti savo jausmus, ugdyti gebėjimus, tobulėti ir taip pat būti savimi. Projektų rezultatas – tai dalyvių gebėjimas atsipalaiduoti, džiaugtis naujais pojūčiais, potyriais ir saviraiška.

Pažindamas save ir kitus gali jaustis visuomenės dalimi.

Kūrybinių galių atradimas gali turėti didelės įtakos savigarbai ir pasiekimams. Kūryba ir menas stimuliuoja smalsumą, lavina vaizduotę, stiprina sveikatą, didina pasitikėjimą savimi ir savivertę, mažina ligos patyrimą, protinį išsekimą, padeda nusiraminti, atsipalaiduoti, susikaupti, atitrūkti nuo rūpesčių, įveikti sunkumus, būti aktyviam/i, suvokti savo gyvenimą, pažinti save ir kitus, išreikšti save.

Leidžia būti savimi, jaustis visuomenės dalimi, reikalingam/ai padeda rasti draugų, didina kartų solidarumą, suburia ir susieja žmones, išlaisvina, skatina džiaugtis dabartimi, stebėti pasaulį, tobulėti, skleidžia pozityvumą, teigiamas emocijas, suteikia atgaivą sielai, naujų potyrių, yra būdas bendrauti ir būdas išgyventi, paįvairina kasdienybę, motyvuoja, keičia nuostatas ir ugdo toleranciją, formuoja naują požiūrį, įkvepia…

Kiekvienas gimsta, kad būtų laimingas. J. Ivaškevičius

Organizuoti projektai

Kūrybos pievos. Spektaklis „Sulamita“

Kūrybos pievos. Spektaklis „Sulamita“, 2014. I dalies poetinė misterija Senojo Testamento poemos „Giesmių Giesmė“ motyvais. Spektaklyje neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir teatro aktorės sukuria išorinio paprastumo ir naivaus teatrališkumo būtį.

Režisierė – Loreta Liausaitė, Kompozitorius – Eugenijus Kanevičius, Choreografė – Gita Strikytė-Jakučionienė, Skulptorius (molio scenos) – Mindaugas Jakučionis

Spektaklyje vaidina Alytaus miesto teatro aktoriai Ona Gudaitytė, Eglė Juškaitė, Erika Jasinskaitė, Rasa Grigutytė ir neįgaliųjų dienos centro lankytojai.

Rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba, UAB „Šventė Jums“, sambūris „Erdvės“.
Partneriai – Socialinių paslaugų centras
Premjera 2014 rugsėjis

Pasak Sigito Gedos, „Giesmių giesmės“ kalba reikalinga tam, kad kiekvienas žmogus galėtų pasakyti tiesą apie savo meilę, nemeluodamas ir nedvejodamas. Poetinės misterijos „Sulamita“ realybė kuriama iš metaforų, ritualo, šokio ir meilės lyrikos tekstų. Paralelinė Piemenų kasdienybė – jie tarsi puodžiai iš molio lipdo Sulamitos pasaulį, kraitį jos meilei. Tvyrantis emocinis užtaisas – vos juntama artėjanti pirmosios meilės išgyvenimų kančia ir praradimas. „Yra laikas mylėti ir nekęsti; laikas karui ir taikai“ (Ekl. 3:1-8). Spektaklyje neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir teatro aktorės sukuria išorinio paprastumo ir naivaus teatrališkumo būtį.

Meniniai susitikimai: Vaikų dienos centre

Alytaus teatro aktoriai kartu su Alytaus socialinių paslaugų Vaikų dienos centro lankytojais žaidė teatrinius žaidimus, šoko, kūrė trumpus pasakojimus, piešė dekoracijas ir lipdė gatvės objektus ir mokėsi grimo paslapčių.