MENO TARYBOS SUDĖTIS

Išrinkta 2019 m. balandžio mėn.

Pirmininkė– Alytaus miesto teatro meno vadovė Andra Kavaliauskaitė.
Sekretorė– Alytaus miesto teatro trupės aktorė Eglė Juškaitė.

Nariai:

Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė
Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė
Alytaus miesto teatro direktoriaus pavaduotoja teatro plėtrai ir rinkodarai Vida Grišmanauskienė
Alytaus miesto teatro direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams Tomas Kunčinas
Alytaus miesto teatro trupės aktorius Vaidas Praspaliauskas