Sandros Avižienytės poezijos knygos „3 DIENOS, 4 NAKTYS.“ pristatymas

Bilietai: Renginys nemokamas

„Kai negaliu išreikšti jausmų kitaip, rašau. Ir niekada nerašau vien tam, kad rašyčiau…” – taip apie save pasakoja Sandra Avižienytė, Šiaulių leidykloje „Litera” netradiciniu viršeliu išleidusi 4-ąją poezijos knygą „3 dienos, 4 naktys.”

Šiauliuose gimusi, augusi ir studijavusi Šiaulių universitete, Dailės fakultete, Milana Kunkulytė knygos iliustracijoms buvo pasirinkta ne atsitiktinai. Pažintis su poete prasidėjo 2002-aisias metais JAV, ir draugystė tęsiasi iki šiol. Dėl ypatingo Milanos sugebėjimo perteikti ne tik miestų, kurie dominuoja knygoje, detales, bet ir atspindėti tai, kas slypi eilėse, S. Avižienytė net nedvejojo, kas iliustruos knygą, parašytą Niujorke.

Dėl tekstų nesudėtingumo ir eilių lyriškumo daugiau nei pusšimtis jų tapę dainomis, keletas jų Prancūzijos garbės legiono ordino ir ordino kavalieriaus vardo laureatės Caroline Masiulytė – Paliulis ( ir S.Avižienytės eilių vertėjos į prancuzų kalbą), bei bardo Vyganto Kazlausko dėka, skamba prancūziškai.Arvydas Vilčinskas, Kazimieras Jakutis -Pagulbis, Arūnas Raudonius, RImantas Pažemeckas (JAV), muzikas Ričardas Sokas (JAV), Tomas Varnagiris ir kt. yra sukūrę muziką poetės žodžiams ir įtraukę i savo repertuarus.

Sandra Avižienytė gimė Alytuje, studijavo teisę Vilniuje, Magna Cum Laude Istorijos Bakalaurą įgijo Baltimorėje, Merilendo valstijoje, JAV. Šiuo metu gyvena Čikagoje.