Judesio spektaklio "Druska" atvira repeticija

Po 9 m. pertraukos Alytaus miesto teatre vėl atgijo judesio spektakliai. 2016 m. Gita Strikytė-jakučionienė, ilgai brandinusi mintis apie spektaklio kūrimą bei žavėjusis Benjamino Jenčiaus akvarelėmis, nusprendė sujungti šias dvi aistras bei pastatyti judesio spektaklį- impresiją „Druska”. Pasak kūrybinės komandos kūrimo procese į akvarelės meistro Beno Jenčiaus kūrinius stengėsi pažvelgti ne vizualiai, o per būsenas.

„Ką matau– regimybė: ko nematau– tikrovė. Ką regiu – tuo netikiu; ko neregiu– tuo tikiu.“
Arvydas Šliogeris 

Klubo ŽALIA nariai turėjo progą pažvelgti į kūrybos procesą dar spektakliui neišvydus premjeros.