„FREKEN JULIJA“

Spektaklis pagal Augustą Strinbergą
Režisierius: Arvydas Kinderis
Dailininkas: Arvydas Norvaiša
Kostiumų autorė : Aleksandra Jacovskytė
Kompozitorius : Algirdas Martinaitis
Premjera: 1995 m.