ALYTAUS MIESTO TEATRAS IEŠKO AKTORIAUS NUOLATINIAM DARBUI

Dvidešimt devintą sezoną pasitinkantis Alytaus miesto teatras ieško aktoriaus nuolatiniam darbui. Esi jaunas, kūrybingas, nebijai iššūkių? Prisijunk prie mūsų!

Reikalavimai aktoriams:

 • išsilavinimas teatro meno srityje;
 • profesinis meistriškumas (žodinė raiška, muzikalumas, judesio koordinacija, improvizaciniai gebėjimai);
 • motyvacija dirbti ir tobulėti;
 • kūrybiškumas;
 • gebėjimas dirbti komandoje;
 • galimybė apsigyventi Alytuje ir kūrybinį kelią su trupe pradėti nuo naujo teatro sezono, t.y. šių metų rugpjūčio 21 d.

Teatras siūlo:

 • aktyvų ir įdomų darbą kūrybiškame kolektyve;
 • visas socialines garantijas, laiku mokamą mėnesinį atlygį;
 • trenažus ir seminarus sceniniams įgūdžiams tobulinti;
 • įvairų ir aktualų repertuarą (būsimajame sezone planuojamos penkios skirtingų formų ir žanrų premjeros);
 • galimybes dalyvauti kituose teatro projektuose;
 • galimybes savarankiškoms kūrybinėms iniciatyvoms įgyvendinti.

Norintys prisijungti prie Alytaus miesto teatro trupės, savo CV, foto ir/ar video nuorodas kartu su sutikimu tvarkyti asmens duomenis, siųskite el.paštu info@alytausteatras.lt ne vėliau kaip iki rugpjūčio 16 d. Naujų trupės narių atranka bus vykdoma iki rugpjūčio  21 d.

Daugiau informacijos  telefonu 8 616 71712 (iki liepos 16 d. ir nuo rugpjūčio 1 d.)

Priedas:

 1. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis (Atsisiųsti)

ALYTAUS MIESTO TEATRAS SKELBIA KONKURSĄ PAVADUOTOJO PLĖTRAI IR RINKODARAI PAREIGOMS UŽIMTI

Alytaus miesto teatras (Biudžetinė įstaiga, Rotušės 2, Alytus, į.k. 191059358, el.p. info@alytausteatras.lt) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir rinkodarai pareigoms užimti

 Pareigybės lygis-A2

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:  organizuoti Teatro plėtros ir vadybos skyriaus veiklą;  koordinuoti kūrybinių, edukacinių, socialinių projektų rengimą ir vykdymą; organizuoti ir prižiūrėti Teatro veiklos viešinimą; užtikrinti sklandų Teatro teikiamų paslaugų realizavimą; vertinti ir analizuoti  Teatro teikiamų paslaugų kokybę, teikti pasiūlymus  dėl jų tobulinimo; kuruoti Teatre ir gastrolėse vykstančių renginių veiklą; rūpintis personalo karjera ir kompetencijų ugdymu; bendradarbiauti su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis ar vykdančiomis institucijomis bei organizacijomis;

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, humanitarinių mokslų ar meno studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį teatrų ar kultūros įstaigų veikloje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Alytaus miesto teatro nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais teisės aktais ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą;
 • mokėti naudotis kompiuteriu ir jo pagrindinėmis programomis;
 • išmanyti scenos meno veiklos organizavimo, viešinimo, rinkodaros, festivalių rengimo, vykdymo ypatumus;
 • išmanyti dalykinio bendravimo etikos, elgesio kultūros pagrindus, sugebėti konstruktyviai bendrauti;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

 

Privalumai:

 • vadovaujamo, vadybinio darbo patirtis
 • projektų valdymo patirtis
 • darbo patirtis organizuojant kultūrinių produktų viešinimą ir sklaidą

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie atitiktį nurodytiems reikalavimams) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą (Pagal aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, 1 priedą);
 • pretendento, kaip Teatro direktoriaus pavaduotojo plėtrai ir rinkodarai, perspektyvinę veiklos programą;
 • gali pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pretendentų perspektyvinės veiklos programos vertinimas,  testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama tel. (8 315) 73858, elektroniniu paštu: info@alytausteatras.lt arba tel. 8 616 71712.

Dokumentai teikiami nuo 2018 m. liepos 05 d. iki 2018 m. liepos 20 d. imtinai elektroniniu paštu, registruotu paštu arba pristatant dokumentus į vietą (Alytaus miesto teatras, Rotušės a. 2, LT- 62141).

Asmenys, kurie atitiks nurodytus reikalavimus, dalyvaus konkurse. Konkurso data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el.pašto adresais.

 

PRIDEDAMA:

 1. Prašymas dėl leidimo dalyvauti konkurse direktoriaus pavaduotojo teatro plėtrai ir rinkodarai pareigoms užimti (1 priedas);  (Atsisiųsti)
 2. Pretendento anketa (2 priedas); (Atsisiųsti)
 3. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (3 priedas). (Atsisiųsti)

 IV dramaturgų konkursas Alytaus miesto teatre

Lapkričio 9- 25 dienomis Pietų Lietuvos regionas vėl taps teatrinio gyvenimo epicentru. Čia vyksta didžiausias rudens kultūrinis įvykis  –  teatrų festivalis  COM•MEDIA, orientuotas į komedijos žanro naujienas. Kasmet festivalis atsinaujina, pernai pasiūlęs naują produktą, skirtą jaunajai auditorijai – scenos meno įvykių sesiją COM•MOON•A, šiemet jis dar plačiau atveria duris ir pristato vaikų dieną COM@ (Kometa).

Festivalio produktų perimetro išplėtimas, programos žanrų, veiklų, formato įvairovė plečia ir augina žiūrovų auditoriją, o pats festivalis COM•MEDIA jau yra tapęs kokybę garantuojančiu kultūriniu reiškiniu ir siekia būti modernios komedijos forpostu festivalių kultūroje.

Dar viena, neatskiriama festivalio dalis – respublikinis dramaturgų konkursas, šiemet vyksiantis ketvirtąjį kartą. Konkurse gali dalyvauti visi norintys pristatyti ir pasidalinti savo kūryba. Konkursui galima teikti vienaveiksmes ar daugiaveiksmes pjeses, scenarijus ir kitus komedinius dramos žanro kūrinius. Amžiaus, kūrybinės patirties cenzo nėra. Darbus vertina komisija, kurioje dirba Lietuvos rašytojų sąjungos atstovai, teatro kūrėjai, teatrologai, lituanistai. Festivalio metu vyksta geriausių, komisijos atrinktų, penkių pjesių „Dramaturgų dienos“ skaitymai, kuriuos rengia įvairių teatrų aktoriai. 1- 3 vietos laimėtojams įteikiamos piniginės premijos.

 Pjesių konkursui laukiama iki  2018 m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Darbus PDF formate siųskite el.paštu: info@alytausteatras.lt ir vieną egz. adresu Rotušės a. 2, LT-62141 Alytus.

Dramaturgų konkurso nuostatai ČIA.

Maloniai kviečiame dalyvauti!