MENO TARYBOS SUDĖTIS

Išrinkta 2017 m. sausio mėn.

Pirmininkas– Alytaus miesto teatro direktorės pavaduotojas bendriesiems reikalams Tomas Kunčinas.
Sekretorė– Alytaus miesto teatro trupės aktorė Eglė Juškaitė.

Nariai:

Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė
Alytaus miesto teatro trupės aktorė Eglė Kordiukovaitė
Alytaus miesto teatro trupės aktorius Jonas Gaižauskas
Alytaus miesto teatro aktorių trupės vadovė Andra Kavaliauskaitė
Alytaus miesto teatro režisieriaus asistentė Alma Purvinytė